Zwrot towaru

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Formularz można pobrać ze strony http://hopaa.nazwa.pl/formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem (w tym na koszt adresata).

 

Zwrotu towaru można dokonać na 2 sposoby:

 

1. Dla Klientów posiadających login i hasło do konta w naszym sklepie internetowym - zwroty obsługiwane są przez bardzo prosty kreator zwrotów, który daje możliwość wygenerowania formularza zwrotu i etykiet adresowych, a paczkę można odesłać za pośrednictwem Paczkomatów InPost: Opłata za dokonanie zwrotu to tylko 9,00 zł, przy czym nie trzeba jej opłacać a jedynie nadać przesyłkę w dowolnym Paczkomacie Inpost w Polsce. Kwota 9,00 zł zostanie odliczona od kwoty, którą zwrócimy Państwu za odesłany towar. Zależy nam na Państwa pełnej satysfakcji.

          Szczegóły dotyczące kroków przekazania zwrotu za pośrednictwem Paczkomatów InPost:

 • Zaloguj się na swoje konto, a następnie w panelu zwrotów wybierz towar, który chciałbyś zwrócić;
 • W kolejnych krokach wybierz zwrot klikając na opcję „Skorzystam z przesyłek sklepu” oraz wybierając formę, w jakiej chcesz otrzymać zwracane pieniądze;
 • Wygeneruj dokumenty zwrotu wraz z etykietami adresowymi, następnie wydrukuj je i koniecznie podpisz dokument zwrotu.
 • Ważne aby wydruk etykiety był dobrej jakości. Wyłącz skalowanie, aby każda etykieta zachowała swój oryginalny rozmiar, dzięki czemu Paczkomat nie będzie miał problemu z odczytaniem kodu kreskowego.
 • Przygotuj paczkę i umieść w niej dokument zwrotu. Ważne, aby paczka była solidnie zapakowana i zaklejona. Pamiętaj, aby paczka nie przekraczała maksymalnego rozmiaru dla Paczkomatu czyli 41 x 38 x 64 cm.
 • Udaj się do dowolnego Paczkomatu w Polsce - w każdym z nich nadasz samodzielnie paczkę z przesyłką zwrotną z naszego sklepu.
 • Wszystkie Paczkomaty są czynne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Paczkomat znajdujący się na etykiecie jest jedynie sugerowany i nie obliguje Cię do nadania w nim paczki zwrotnej. Kod kreskowy znajdujący na etykiecie zwrotnej otworzy każdy możliwy Paczkomat w Polsce, abyś mógł nadać paczkę zwrotną w dogodnej dla siebie lokalizacji.
 • Na ekranie Paczkomatu wybierz „Chce wysłać paczkę” a następnie „Mam już przesyłkę ze specjalną etykietą”. Zeskanuj kod kreskowy przesyłki znajdującego się na etykiecie. Komunikaty pojawiające się na ekranie Paczkomatu przeprowadzą Cię przez proces nadania paczki zwrotnej.
 • Jeżeli skrytka o gabarycie large jest niedostępna to udaj się do kolejnego najbliższego Paczkomatu.
 • W razie jakichkolwiek problemów z nadaniem paczki w Paczkomacie prosimy o e-mail na zwroty@iai-sa.com. Kontaktując się z nami prosimy o podanie adresu lub kodu Paczkomatu oraz numer etykiety zwrotnej, jak również imienia i nazwiska, numeru telefonu co będzie niezbędne w przypadku chęci umówienia odbioru przesyłki.

 

Powyższa procedura nie jest warunkiem skorzystania z ustawowego prawa odstąpienia od umowy oraz w żaden sposób go nie ogranicza. 

 

2. Jeżeli zamówienie zostało złożone bez zakładania konta w naszym sklepie (lub z jakiejkolwiek przyczyny nie mogą Państwo dokonać zwrotu w pierwszy sposób), zwrotu można dokonać w sposób tradycyjny.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy w sposób tradycyjny, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy ciągu 14 dni w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego pocztą elektroniczną na adres sklep@goodlookin.pl lub jako pismo pocztą tradycyjną na adres: GOODLOOKIN, ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Szałwiowa 2, 03-167 Warszawa, tel. 533 553 573

 

Proszę odesłać towar wraz z formularzem odstąpienia od umowy oraz paragonem pod adres:

GOODLOOKIN
ENDRJU Andrzej Chmiel
ul. Szałwiowa 2
03-167 Warszawa
(Magazyn 43 w środku)
tel. 533 553 573

niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

UWAGA! Przesyłka nie może zostać odesłana za pobraniem.

Bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Skutki odstąpienia od umowy:

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu płatność za towar, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż w ciągu 14 dni.
 2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.

Według art. 13 ustawy - przedsiębiorca, który doręczy konsumentowi pouczenie zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do ustawy, spełnia obowiązki informacyjne określone w art. 12 ust. 1 pkt 9–11 ustawy.

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

GOODLOOKIN

ENDRJU Andrzej Chmiel

ul. Szałwiowa 2

03-167 Warszawa

E-mail: sklep@goodlookin.pl

 

Ja/My( *) niniejszym informuję/informujemy( *) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy( *) umowy dostawy następujących rzeczy( *) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy( *) /o świadczenie następującej usługi( *):

..................................................................................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy( *) /odbioru( *)

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Numer konta oraz imię, nazwisko i adres właściciela konta

(do zwrotu pieniędzy, jeżeli płatność za towar była dokonana u kuriera lub przelewem tradycyjnym): **

__ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __  __ __ __ __

.............................................................................................................................................................

 

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

 

*  Niepotrzebne skreślić.

**  Jednocześnie oświadczam, że podane dane osób trzecich pozyskane zostały w sposób uprawniony.

 

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

- umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
z innymi rzeczami;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;.

- umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

- umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

- umowy zawartej na aukcji publicznej.

 

pixel