x akceptuję

Aby zapewnić najwyższą jakość usług wykorzystujemy informacje przechowywane w przeglądarce internetowej.
Sprawdź cel, warunki przechowywania lub dostępu do nich w Polityce Prywatności

Prawo do odstąpienia od umowy, reklamacja, wymiana

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego goodlookin.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej.
2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość powinno zostać wysłane:
a) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@goodlookin.pl
lub
b) pisemnie na adres: ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Mehoffera 60A, 03-131 Warszawa

3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres/adres mailowy podany powyżej.
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 7 pkt 3 Ustawy o Ochronie Niektórych Praw Konsumentów).
5. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
6. Zakupiony towar należy odesłać (np. Pocztą Polską) na poniższy adres:

ENDRJU Andrzej Chmiel
ul. Mehoffera 60A
03-131 Warszawa

7. Proces zwrotu pieniędzy znacznie przyspieszy załączenie do przesyłki zwrotnej – o ile to możliwe – wypełnionego formularza zwrotu:
http://hopaa.nazwa.pl/zwrot.pdf
i dowodu zakupu (paragon/faktura).
8. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.
9. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez ENDRJU Andrzej Chmiel świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

REKLAMACJA

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną. Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową Sprzedaży.
2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność sprzedanego produktu z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu.
3. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenia odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej na adres e-mailowy: sklep@goodlookin.pl
lub
b) pisemnie na adres: ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Mehoffera 60A, 03-131 Warszawa

4. Przepisy nie nakładają specjalnych wymogów dotyczących reklamacji towaru. Zaleca się jednak podanie przez Klienta w opisie reklamacji poniższych informacji – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę:
a) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności/wady;
b) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;
c) danych kontaktowych składającego reklamację.
Aby powyższe warunki były spełnione zaleca się wypełnienie formularza reklamacyjnego: http://hopaa.nazwa.pl/reklamacja.pdf
oraz załączenie dowodu zakupu (paragon/faktura).
5. Zdarza się, że aby sprzedawca mógł ustosunkować się do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy. Prosimy o dostarczenie Produktu (np. Pocztą Polską) na adres:

ENDRJU Andrzej Chmiel
ul. Mehoffera 60A
03-131 Warszawa

6. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, przesyłka nie zostanie odebrana.
7. Sprzedawca ma 14 dni dni na ustosunkowanie się do reklamacji klienta.
8. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Naprawa i wymiana Produktu na nowy dokonywana jest przez Sprzedawcę nieodpłatnie. Nieodpłatność naprawy i wymiany oznacza, że Sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez Klienta.
9. Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni wadliwy Produkt na wolny od wad albo wadę usunie. Klient nie może odstąpić od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna. W przypadku żądania zwrotu pieniędzy zwrot na rzecz konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie.
10. Jeżeli sprzedawca nie ustosunkował się do żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

WYMIANA

  1. Wymiana odbywa się na zasadzie dokonania zwrotu już otrzymanego towaru (po czym zwracamy pieniądze na konto) i ponownym zakupie drugiego towaru (towaru na wymianę).
  2. Przed odesłaniem towaru, prosimy o przeczytanie podpunktu ZWROTY.