Prawo odstąpienia od umowy

Procedura zwrotu towaru

1. Zaloguj się na swoje konto na goodlookin.pl

2. Kliknij w zakładkę Zwroty towarów

3. Wybierz numer zamówienia, którego ma dotyczyć zwrot i kliknij Dodaj zwrot

4. Wybierz towary do zwrotu

5. Wybierz sposób zwrotu towaru

6. Wybierz formę zwrotu płatności

7. Potwierdź zwrot - zrobione!

Wystarczy, że wydrukujesz i podpiszesz dokument zwrotu i wraz z paragonem lub fakturą odeślesz towar do naszego magazynu.

 

Jeżeli masz problem możesz skorzystać z tradycyjnej formy zwrotu:

Przesyłkę prosimy wysłać na adres (nie przyjmujemy przesyłek pobraniowych):

ENDRJU Andrzej Chmiel
ul. Mehoffera 60A
03-131 Warszawa

Do przesyłki prosimy włożyć otrzymany paragon/fakturę oraz wypełniony i własnoręcznie podpisany formularz odstąpienia od umowy:
http://hopaa.nazwa.pl/formularzodstapieniaodumowy.pdf
Dodatkowo e-mailem na adres sklep@goodlookin.pl prosimy przesłać dokładne dane do zwrotu należności, tj. nr konta, imię, nazwisko oraz adres właściciela konta.
Zwrot należności jest dokonywany w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru na wskazany rachunek bankowy.

Pełny regulamin zwrotu towaru:

1. Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego goodlookin.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 30 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru.

2. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres mailowy podany poniżej lub adres korespondencyjny.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość powinno zostać wysłane:

a) pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@goodlookin.pl  

lub

b) pisemnie na adres: ENDRJU Andrzej Chmiel, ul. Mehoffera 60A, 03-131 Warszawa

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajduje się poniżej (kliknij): 

Formularz zwrotu

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu (art. 40 pkt 1 Ustawy o Prawach Konsumenta).

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy zawartej na odległość, zwrócić produkt Sprzedawcy.

7. Zakupiony towar należy odesłać na poniższy adres:

ENDRJU Andrzej Chmiel

ul. Mehoffera 60A

03-131 Warszawa

8. Ze względu na konieczność udokumentowania zwrotu przez Sprzedającego, warto dołączyć do przesyłki otrzymany paragon/fakturę oraz w/w własnoręcznie podpisany formularz odstąpienia od umowy w formie papierowej.

9. Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych.

10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel